לוחות הגולן

ייצור על פי התקן הישראלי

בלוחות הגולן מייצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1419 ועל פי תקן Management System – ISO 9001-2008.

אישור ממכון התקנים