לוחות הגולן

אנרגיה סולארית

ביצוע עבודות חשמל למערכות סולאריות 630KW ומעלה.
חברתנו בצעה מספר פרוייקטים של 630KW על גגות באזורי מסחר כולל התקנה וחיבור של מערכות הDC
ועד לחיבור למוני ייצור של חברת החשמל.
כל העבודות מבוצעות על פי דרישות מכון התקנים וחברת החשמל.