ביצוע עבודות חשמל למערכות סולאריות

ביצוע עבודות חשמל למערכות סולאריות

ביצוע עבודות חשמל למערכות סולאריות 630KW ומעלה.
לוחות הגולן בצעה מספר פרוייקטים של 630KW על גגות באזורי מסחר כולל התקנה וחיבור של מערכות הDC ועד לחיבור למוני ייצור של חברת החשמל.
כל העבודות מבוצעות על פי דרישות מכון התקנים וחברת החשמל.