ביצוע עבודות שטח

ביצוע עבודות שטח

ללוחות הגולן ניסיון רב בביצוע עבודות בשטח.

השירותים כוללים:

  • ביצוע תחזוקה שוטפת של לוחות חשמל.
  • שיפוץ לוחות לפי הצורך החלפת ציוד לא תקין בשטח או אספת ציוד בלוחות קיימים.
  • הוספת מערכות החלפה בין חברת חשמל לגנראטור, כולל בקר אוטומטי.
  • הגדלת לוחות חשמל קיימים כולל החלפת פס צבירה.
  • הוספת מערכת קבלים לצורך שיפור הספק כולל ביצוע בדיקת מספר הקבלים והגודל שצריך להוסיף למיתקן ע"מ למנוע קנסות מחברת חשמל.