ייצור לוחות חלוקה עד A1000
לחברה יש מהנדס מלווה לאישור לוחות, ולתכנון לוחות במידת הצורך. ב"לוחות הגולן" מייצרים לוחות חלוקה
לבתי ספר, מפעלים, בתי קירור בגולן, מרכזיות תאורה למועצות וקיבוצים