לוחות הגולן

לוחות חלוקה

ייצור לוחות חלוקה עד A1000
לחברה יש מהנדס מלווה לאישור לוחות, ולתכנון לוחות במידת הצורך. ב"לוחות הגולן" מייצרים לוחות חלוקה
לבתי ספר, מפעלים, בתי קירור בגולן, מרכזיות תאורה למועצות וקיבוצים