לוחות הגולן

לוחות פיקוד

לוחות הגולן מתמחה בייצור לוחות חשמל ללולים כולל חיבור בקרי שליטה.
לוחות חשמל ליחידות מיזוג אויר וקירור כולל חיבור בקרים טמפרטורה.
לוחות פיקוד למכונות לפי מפרט נדרש כולל חיבורי בקר לפי דרישות המזמין.