ביצוע עבודות שטח

ללוחות הגולן ניסיון רב בביצוע עבודות בשטח. השירותים כוללים: ביצוע תחזוקה שוטפת של לוחות חשמל. שיפוץ לוחות לפי הצורך החלפת ציוד לא תקין בשטח או אספת ציוד בלוחות קיימים. הוספת מערכות החלפה בין חברת חשמל לגנראטור, כולל בקר אוטומטי. הגדלת לוחות חשמל קיימים כולל החלפת פס צבירה. הוספת מערכת קבלים …

ביצוע עבודות חשמל למערכות סולאריות

ביצוע עבודות חשמל למערכות סולאריות 630KW ומעלה.לוחות הגולן בצעה מספר פרוייקטים של 630KW על גגות באזורי מסחר כולל התקנה וחיבור של מערכות הDC ועד לחיבור למוני ייצור של חברת החשמל.כל העבודות מבוצעות על פי דרישות מכון התקנים וחברת החשמל.

ייצור לוחות חלוקה

לוחות הגולן מייצרת לוחות חלוקה עד A1000.לחברה יש מהנדס מלווה לאישור לוחות, ולתכנון לוחות במידת הצורך. ייצור לוחות חלוקה לבתי ספר ייצור לוחות חלוקה למפעלים ייצור לוחות חלוקה לבתי קירור ייצור לוחות חלוקה למרכזיות תאורה למועצות וקיבוצים

ייצור לוחות פיקוד

לוחות הגולן מתמחה בייצור לוחות פיקוד: לוחות חשמל ללולים כולל חיבור בקרי שליטה. לוחות חשמל ליחידות מיזוג אויר וקירור כולל חיבור בקרים טמפרטורה. לוחות פיקוד למכונות לפי מפרט נדרש כולל חיבורי בקר לפי דרישות המזמין.